Allahs minsta tjänst

Dawud (frid vare med hon­om) sa: “Herre, nämn för mig den min­s­ta tjänst du har gjort mig.”

Allah uppen­ba­rade för Dawud hon­om: “Dawud, ta ett andetag.”

Dawud (frid vare med hon­om) gjorde det och Allah sa: “Det­ta är min min­s­ta tjänst gen­te­mot dig.”