Barriärer för Allahs nåd

Tjänaren bör inse att han måste rena marken innan barmhär­tighetens regn fall­er. Han måste likaså ren­sa marken från ogräs så att väx­ter­na gror snab­bare. Om plat­sen inte är redo, kom­mer barmhär­tighetens regn inte att finna en plats att fal­la över. Om plat­sen där­till är redo och lämplig för reg­net, men tjänaren inte ren­sat ogräset, då… Fort­sätt läsa Bar­riär­er för Allahs nåd

Publicerat den
Kategoriserat som Nåd