Själens båda krafter

Själen bestit­ter två krafter: den som rör tålam­od, kon­troll och åter­håll­samhet; samt den som rör vän­lighet, och att utföra verk som ger själen per­fek­tion. Kom­bi­na­tio­nen av dessa båda krafter led­er till själens per­fek­tion. Män­niskor kan i det­ta avseende delas i fyra kat­e­gori­er. Högst är den som besit­ter båda krafter­na, och lägst är den som inte… Fort­sätt läsa Själens båda krafter

Publicerat den
Kategoriserat som Själen