Överlevnad genom tålamod

Tålam­od vid Allah är att över­l­e­va; ty när tjänaren är med Allah är allt lätt. Han bär tun­ga bör­dor utan att uppl­e­va några prob­lem. När tjänaren tyr sig till Allah och inte för­l­i­tar sig till skapelsen eller sig själv; förskaf­far sig hjär­tat och själen ett annat liv. Han når därigenom en annan sta­tus än vad… Fort­sätt läsa Över­lev­nad genom tålamod

Publicerat den
Kategoriserat som Tålamod