Överlevnad genom tålamod

Tålam­od vid Allah är att över­l­e­va; ty när tjänaren är med Allah är allt lätt. Han bär tun­ga bör­dor utan att uppl­e­va några problem.

När tjänaren tyr sig till Allah och inte för­l­i­tar sig till skapelsen eller sig själv; förskaf­far sig hjär­tat och själen ett annat liv. Han når därigenom en annan sta­tus än vad han skulle upp­nått om han tytt sig till skapelsen eller till sig själv.

I det­ta nya till­stånd kän­ner han inte tålam­od­ets lidande och bit­ter­het. Svårigheter­na med laga ans­var för­vand­las till njut­ning och en fröjd för ögat.

Som någon hän­giv­en per­son sa:

Jag åtog mig att stå i bön i ett år och njöt av det i tju­go år.

Den som njuter av bön skulle inte uppl­e­va några prob­lem eller obe­hag i den.