Själens båda krafter

Själen bestit­ter två krafter: den som rör tålam­od, kon­troll och åter­håll­samhet; samt den som rör vän­lighet, och att utföra verk som ger själen perfektion.

Kom­bi­na­tio­nen av dessa båda krafter led­er till själens perfektion.

Män­niskor kan i det­ta avseende delas i fyra kategorier.

Högst är den som besit­ter båda krafter­na, och lägst är den som inte har någon av dem.

Där­till finns den vars tålam­od och åter­håll­samhet är starkare än hans kraft att strä­va och offra, och den sista är den per­son i vilken dessa egen­skaper är de omvända.